Faalangst begeleiding: Hoe werkt het?

Er is een groeiend aantal bestuurders die behoefte hebben aan faalangstbegeleiding.
Redenen hiervoor kunnen traumatische ervaringen in het verkeer zijn of de angst voor een dergelijke ervaring.

De grondslag voor een dergelijk negatief gevoel zal tijdens een intake gesprek nauwkeurig in kaart gebracht worden. Dit intakegesprek zal tevens het verloop van de begeleiding vormgeven. In goed overleg kan er dan stap voor stap gewerkt worden om positief met gevoelens om te gaan en na verloop van tijd de negatieve ervaringen meester te worden.