Personen Auto: Hoe werkt het?

Zelfstandig route rijden: 1. Naar een bekend (oriëntatie) punt rijden, bijvoorbeeld een sporthal/flat of zichtbaar object. 2. Rijden met behulp van een navigatiesysteem. 3. Rijden door meerdere routeopdrachten tegelijk. Als je de locatie niet bereikt is dat geen ramp. Het gaat erom dat je laat zien dat je zelf verantwoorde keuzes maakt.

Zelfstandig: 2 bijzondere manoeuvres uitvoeren: een veilige mogelijkheid zoeken om te keren (omkeeropdracht) of om te parkeren (parkeeropdracht). Stop opdracht: Hierbij is het de bedoeling dat je vooruit rijdend kortstondig (dicht) achter een voertuig stopt en weer doorrijdt zonder dat je achteruit hoeft te rijden.

De examinator zal vragen waarom: je een bepaalde verkeerssituatie op jouw manier hebt aangepakt.
Zelfreflectie: Thuis vul je een vragenlijst in. De lijst geef je aan het begin van het examen aan de examinator. Deze bekijkt jouw antwoorden pas ná de examenuitslag en bespreekt samen met jou de antwoorden. Zo krijg je een beeld van je sterke en verbeterpunten in het verkeer.

Milieubewust rijden: Het is belangrijk dat bestuurders milieubewust autorijden (volgens de principes van Het Nieuwe Rijden). In het rijexamen wordt daarom onder meer aandacht besteed aan de bandenspanning en of je op het juiste moment schakelt.