Privacy verklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Autorijschool “Adios” verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Gegevens die u schriftelijk aan ons verstrekt bij feitelijke inschrijving

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 15 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 15 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via admin@autorijschooladios.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Autorijschool “Adios” verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Een examen of tussentijdse toets in opdracht van uzelf bij het CBR aan te vragen CQ administratief voor u te regelen

Hoe lang we gegevens bewaren

Autorijschool “Adios” zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 5 jaar

Delen met anderen

Autorijschool “Adios” verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

autorijschool “Adios” gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar admin@autorijschooladios.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Autorijschool “Adios” zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via: Website: www.autorijschooladios.nl Telefoonnummer: 06-23208777 Bedrijfsadres: Anjelier 27 2925ED Krimpen aan den IJssel Postadres: Anjelier 27 2925ED Krimpen aan den IJssel

Beveiliging

Autorijschool “Adios” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice (06-23208777) of via admin@autorijschooladios.nl